Styrelse

Ordförande

Ledamot nr.1

Tony Bergsman
Brådbacken 1
811 32 Sandviken
070-6618869 ordforande@gyda.nu

Kassör
Ledamor nr.2

Maria Damgaard
Ängkärrsgatan 9 F, 813 31 Hofors
maja_1928@hotmail.com
Gyda BG. 616-7654
Gyda Islandshästförening (Gyda IHF)

Sekreterare
Ledamot nr.3

Linda Diamant
Promenaden 7                           811 36 Sandviken

 lillorjan@msn.com


Ledamot nr.4

Jan Mikkola jan.mikkola@yahoo.com

Ledamot nr.5

Eva Mikaelsson
Femte Tvärgatan 17 B
802 84 Gävle

 eva.mikaelsson@sandvik.com

Ledamot nr.6 Jesssica Fästh-Lundman
Torsåkersvägen 103
813 91 Hofors
jessicafasthlundman@telia.com
Ledamot nr.7
 


Ledamot nr.8

Maria Viden maria.widen.mw@yahoo.com
Suppleant Kurt Svahn
Högbovägen 405
811 92 Sandviken
 kurt.svahn@hotmail.se
Suppleant Malin Olsson
Suppleant Kerstin Lennander
Revisor Lena Larsson
Revisor Anne-Lie Adolfi
Revisor suppleant Christina Engelborg
Revisor suppleant Maria Hedin
Valberedning Anita Järvi
Valberedning Nina Karlsson
Valberedning Erika Persson

Övriga medarbetare

Webmaster

Lotta Olsson

lotta@mypages.se