Kontakta oss

Har ni frågor om:

Gydas verksamhet:
Ordförande: Tony Bergsman
070-6618869
tony.bergsman@icloud.com

Frågor till styrelsen: (lämnas en vecka före styrelsemöten, datum se kalendern) inkomna frågor tas upp på kommande styrelsemöte.
Sekreterare: Linda Friberg
070-6205656
lillorjan@msn.com

Banor och anläggning:
Se ordförande

Ekonomi:
Kassör: Anna Landström
073-6509993
jenna_landstrom@hotmail.com

Tävling:
Malin Olsson 073-9841700 mollan_ols@hotmail.com
Titti Juhlin titti.juhlin@gmail.com

Ungdom:
Se ordförande

Hemsidan
Lotta Olsson
070-2616522
lotta@mypages.se