Kontakta oss

Har ni frågor om:

Gydas verksamhet:
Ordförande:
Wiktoria Gren

Frågor till styrelsen: (lämnas en vecka före styrelsemöten, datum se kalendern) inkomna frågor tas upp på kommande styrelsemöte.
Sekreterare:
Linda Diamant
​​​​
Banor och anläggning:
Tony Bergsman

Ekonomi:
Kassör:
Lars Stattin

Tävling:
Malin Olsson 073-9841700 mollan_ols@hotmail.com

Ungdom:
Vakant

Hemsidan
Lotta Olsson
070-2616522
lotta@mypages.se