Kontakta oss

Har ni frågor om:

Gydas verksamhet:
Ordförande: Tony Bergsman
070-6618869
ordforande@gyda.nu

Frågor till styrelsen: (lämnas en vecka före styrelsemöten, datum se kalendern) inkomna frågor tas upp på kommande styrelsemöte.
Sekreterare: Linda Diamant
073-0269405
lillorjan@msn.com

Banor och anläggning:
Se ordförande

Ekonomi:
Kassör: Maria Damgaard
073-0481588
maja_1928@hotmail.com

Tävling:
Malin Olsson 073-9841700 mollan_ols@hotmail.com

Ungdom:
Julia Boije
070-3764118
juliamboije@hotmail.com

Hemsidan
Lotta Olsson
070-2616522
lotta@mypages.se