Bli medlem

Typ av medlemskap
Medlemskapet gäller per kalenderår, från 1 januari till 31 december.
Senior
Vuxen medlem, tidningen Islandshästen ingår
Familj  
Medlemmar som bor på samma adress. Obegränsat antal personer. Tidningen Islandshästen ingår.
Junior  
Ungdom t o m det år man fyller 18 år, tidningen Islandshästen  ingår.
Stödmedlem
Tidningen Islandshästen ingår ej. Är ej medlem i SIF, om inte man är huvudmedlem i annan förening.
Introdutions
Nya medlemmar och den som inte varit medlem de senaste tre åren får ett reducerad avgift,
tidningenIslandshästen ingår

Sök medlemskap

I och med att SIF och Gyda IHF numera är medlemmar Riksidrottsförbundet RF så sker all medlemshantering på Idrott online logga in på följande länk och följ anvisningarna. Medlemskap i GydIHF 
Betala in medlemsavgiften enligt nedan på Gydas Bankgiro 616-7654

Välkommen till Gyda Islandshästförening!

Medl.avgift 2018SIF+Gyda =Totalt
Senior400+ 150= 550
Junior200+ 130= 330
Familj 550+ 280= 830
Stödmedlem  +150= 150
Intro.medlem300+ 150= 450