Högbobanan

Välkommen till Gyda & Högbobanan

Högbo Islandshästcenter

 • Belägen 7 km norr om Sandviken efter länsväg 272 "Tidernas Väg" ca 300 m bortom/före Högbo Brukshotell och friluftsområde. Vägvisning Islandshästcenter till höger/vänster. 
 • Översikt karta Islandshästcenter.
 • 2 st Ovalbanor och 1 st passbana 350 m 1 st passbana integrerad i ovalbanan 350 m
 • Vintertid är gamla banan plogad och öppen för riding. Belysning tänds på vred(timer) till vänster på altanen under taket på Gamla klubbstugan
 • Klubbstugan/Kafeterian.
 • Wc sommartid
 • Ett 80-tal hagar med elstängsel för våra hästar.

Anläggningsavgifter
 

Anläggningskort
Huvudmedlem och stödmedlem i Gyda (per person) 400 Kr/år
Familjekort(max 3 personer skrivna på samma adress) 700 Kr/år
Ej medlem i Gyda (per person) 2000 Kr/år
Medlem i Gyda som ej har anläggningskort 100 Kr/dag
Ej medlem i Gyda som ej har anläggningskort 250 Kr/dag

Anläggningskort betalas in på bankgiro 616-7654 Gyda IHF
Ange namn på vilka som skall ha anläggningskort samt adress vid betalning.
 

Bokning av anläggningen
 

Medlemskap i Gyda 500 Kr/dag
Ej medlemskap i Gyda 2500 Kr/dag

Banhyra betalas av den som är ansvarig för kursen/bokningen till bankgiro 616-7654 märk betalning med datum och namn.
 • Bokning av banan för kurser och utbildning enligt ovan prislista.
 • Deltagare i kurs/utbildning behöver inte betala anläggningsavgift under kurstillfället.
 • Bokning av banan för tävling eller andra aktiviter med anmälningsavgift, endast tillåtet i samarbete med Gyda. Kontakta styrelsen i dessa fall.
 • Bokning görs via Tony. Bokade datum syns i kalendern på hemsidan www.gyda.nu
 • Minst en helg i månaden ej bokningsbar. Det måste finnas möjlighet för alla medlemmar att rida på anläggningen även helger.
 • Avbokning av bokade tider på banan skall göras till Tony.
Försäkringar
 • All ridning på vår anläggning sker på egen risk (Gyða har endast egendomsförsäkring). De försäkringar som vi har via Svenska Islandshästförbundet gäller endast aktiviteter som är annordnade av förbundet (SIF), distriktsförbund (DF) och föreningar.
 • Du som är medlem i Svenska Islandshästförbundet har en kollektiv olycksfallsförsäkring.
 • Du som tävlar har även en kollektiv olycksfallsförsäkring kopplad till ryttarlicencen.

Några Trivselregler

 • Lämna anläggningen som du själv vill finna den.
 • Ha med eget vatten under vintern då vi endast har sommarvatten.
 • Sophämtning året runt
 • Städa klubbstugan efter er.
 • Lås alla dörrar efter er.
 • Parkera hästtransporter på gräsplanen vid gamla banan eller nere på parkeringen söder om nya banan vid ridning/träning. Kom ihåg att stänga bommarna om ni öppnar de.
 • Vi mockar alltid hela anläggningen efter oss.
 • Rökning får ske på anvisade platser.

Hagarna

 • Ta bort hörester och mocka hagen före avfärd.
 • Handtagen till in-utsläppet skall hängas på, så att hagen är stängd efter besöket.
 • När strömmen är kopplad, är det viktigt att alla handtag sitter på plats, för att strömmen skall nå runt hela haganläggningen.

Ridbanorna

 • Vid all ridning på vår anläggning skall godkänd ridhjälm användas.
 • Inspektera alltid banan före användning och anpassa träningen efter underlaget.
 • Banorna sladdas regelbundet i Gyða regi.
 • Endast islandshästar är tillåtna att rida på ovalerna
 • Vi mockar efter oss.
 • Skottkärra och grep finns vid förrådsboden.
 • Dyngan töms i plastbehållarna som finns utplacerade på anläggningen.
 
Är du intresserad av att hjälpa till eller har synpunkter på vår anläggning
 

Kontakta: Tony Bergsman

Banan bokar du hos:

 

Tony Bergsman

070-6618869

Klubbstugan

För att kunna nyttja klubbstugan för förtäring, kaffekok m.m. under ett vanligt besök för träning eller kurser.
För att få tillgång till klubbstugan behövs en engångskod till dörrlåset. Koden skickas via mail eller sms till den hyrt anläggningen och administreras av Tony Bergsman.

Hitta hit

Belägen 7 km norr om Sandviken efter länsväg 272 "Tidernas Väg" ca 300 m bortom/före Högbo Brukshotell och friluftsområde.

Vägvisning Islandshäst center 

Vid Y-kors, håll vänster.

Skyltar Till cykelväg och gul skylt med text ISLANDSHÄSTAR