Banor & anläggning

Vi ansvarar för skötsel och underhåll på hela Gydas anläggning.
Kontaktperson: Tony Bergsman  tony.bergsman@icloud.com

Tävling

Tävlingssektionen har alltid fullt upp. Vi planerar, genomför och utvärderar minst 3 tävlingar/år. Vi vill gärna erbjuda ett kval och ett KM varje år. 

Kontaktperson:
Malin Olsson mollan_ols@hotmail.com

Ungdom
Julia Boije
070-3764118

juliamboije@hotmail.com

Cafeteria

Fritidssektion
Ulf Ahlvik
Ann Karin Åhsgren
 

Marknad,information och komunikation