Banor & anläggning

Vi ansvarar för skötsel och underhåll på hela Gydas anläggning.
Kontaktperson: Tony Bergsman  tony.bergsman@icloud.com

Tävling

Tävlingssektionen har alltid fullt upp. Vi planerar, genomför och utvärderar minst 3 tävlingar/år. Vi vill gärna erbjuda ett kval och ett KM varje år. 

Kontaktperson:
Malin Olsson mollan_ols@hotmail.com
Titti Juhlin titti.juhlin@gmail.com

Ungdom

Kontaktperson: Siri Brever

breversiri@live.se

Cafeterian

Kontaktperson:

 

Utbildning

Vi söker med ljus och lykta efter dig som vill hjälpa till med Utbildningsutskottet. 

Marknad,information och komunikation

Vill du hjälpa till med PR?
Kontaktperson: